Μισθωμένα κυκλώματα ή Leased Lines (ή Dedicated Lines) είναι γραμμές που κύριο σκοπό έχουν την ασφαλή μεταγωγή των δεδομένων απο τον πάροχο προς το διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται απο επιχειρήσεις γιατί το κόστος τους είναι απαγορευτικό για ιδιώτες.

Ένα είναι σίγουρο! Είναι η πλέον αξιόπιστη λύση για παροχή internet στον τομέα των επιχειρήσεων.

Η Terabyte μπορεί να αναλάβει την πλήρη κάλυψη της επιχείρησής σας με υψηλές ταχύτητες πρόσβασης που παρέχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή ταχύτητα πρόσβασης
2. Συνεχής διαθεσιμότητα δικτύου
3. Απεριόριστο αριθμό συνδεδεμένων σταθμών
4. Απεριόριστο bandwidth
5. Απεριόριστες Static IP διευθύνσεις
6. Καταμέτρηση της κίνησης του δικτύου σας
7. Μηδενικό Latency
8. Συμμετρικό traffic (Upload / Download)


και άλλες πολλές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.