Σε αντίθεση με τον Virtual Server ο Dedicated Server αφορά τις υψηλές ανάγκες για διαθεσιμότητα μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το collocation αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης του εξοπλισμού σας σε δικό μας Data Center έναντι ενός συγκεκριμένου χρονικού μισθώματος.

Όταν λοιπόν τίθενται θέματα όπως:

1. Υψηλές απαιτήσεις εφαρμογών (Database Retrieving, Ειδικές Εφαρμογές κ.α.)
2. Θέματα ασφάλειας (και δεν διαθέτετε administrators)
3. Συνεχής Λειτουργία (ο εξοπλισμός UPS είναι ιδιαίτερα ακριβός)
4. Απαιτήσεις σε αποθηκευτικούς χώρους (Δεν μπορείτε να διαθέσετε μεγάλες συστοιχίες δίσκων)
5. Χρόνοι μίσθωσης και πολλά άλλα τεχνικής και λειτουργικής φύσεως προβλήματα.


Γιατί να προτιμήσετε την Terabyte;

  1. Εμείς έχουμε ιδιόκτητο Data Center για Collocation και Dedicated Server
  2. Εγγυώμαστε και παρέχουμε uptime 99.9%
  3. Είμαστε μονίμως συνδεδεμένοι με 4 παρόχους με χρήση δρομολόγησης IPv4 BGP και έτσι μηδενίζουμε την πιθανότητα για downtime
  4. Παρέχουμε αδιάλειπτη υποστήριξη με UPS
  5. Παρέχουμε άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό
  6. Κατέχουμε άψογη τεχνογνωσία του αντικειμένου